పేద కళాకారులకు నిత్యవసర సరుకుల పంపిణీ..

న్యూస్4అజ్: గాజువాక: ప్రధాని మోదీ జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని గురువారం మధ్యాహ్నం గాజువాక బీజేపీ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో పేద కళాకారులకు నిత్యవసర సరుకులు పంపిణీ జరిగింది. కరోణ మహమ్మారి వల్ల ఎటువంటి సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు లేక, పోషణ లేక ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్న కళాకారులకు బిజెపి గాజువాక కమిటీ నాయకులు కరణం నర్సింగరావు ఆధ్వర్యంలో గాజువాకకు చెందిన సుమారు 45 మంది కళాకారులకు నిత్యవసర సరుకులు పంపిణీ చేశారు .విశాఖ కళాకారుల సంక్షేమ సేవా సంఘం అధ్యక్షులు శ్రీ కే జనార్ధన్ ఆధ్వర్యంలో ప్రధాన కార్యదర్శి శివ జ్యోతి నేతృత్వంలో ఈ నిత్యావసర సరుకుల పంపిణీ జరిగింది. ఈ సందర్భంగా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో శివజ్యోతి కి ఘన సత్కారం జరిగింది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *