అమ్మాయిలకు నెలకు రూ.3100 స్కాలర్ షిప్..

న్యూస్4అజ్: పెద్ద చదువులు చదువుకోవాలని కునే అమ్మాయిలకు మంచి ఆఫర్ ఎటువంటి ఆటంకం లేకుండా పీజీ పూర్తి చేయవచ్చు కూడా కమిషన్ ఈ స్కాలర్ షిప్ ను అందిస్తుంది రెండేళ్లపాటు ఈ స్కాలర్షిప్ పొందుతోంది ఇంట్లో డబ్బులు లేవు అమ్మాయిలు పెద్ద చదువులు చదివించడానికి కుటుంబసభ్యులు ఇష్టపడటం దీంతో చాలామంది ఆడపిల్లలు ఉన్నత చదువులకు దూరం అవుతున్నారు. ఈ స్కాలర్షిప్ పొందాలంటే 30 సంవత్సరాల లోపు ఉండి రెగ్యులర్ ఫీజు మొదటి సంవత్సరంలో అడ్మిషన్ పొంది ఉండాలి. పీజీ ఫస్ట్ ఇయర్ విద్యార్థులకు మాత్రమే స్కాలర్షిప్ లభిస్తుంది. డిస్టెన్స్ లో పీజీ చేసే వారికి వర్తించదు. అంతేకాదు కుటుంబంలో ఉండే అమ్మాయిలు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

అంతే కాదు పీజీ ఫస్ట్ ఇయర్ లో 55 శాతం లోపు మార్కులు వస్తే స్కాలర్షిప్ నిలిపివేస్తారు.దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అక్టోబర్ 30 చివరి తేదీ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *