ఏయూ వైస్ ఛాన్సలర్ ను కలిసిన కాంగ్రెస్ అధ్యక్షరాలు పేడాడ రమణి దంపతులు

ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ గా నియామకమైన ప్రొఫెసర్ పి వి జీ ప్రసాద్ రెడ్డి గారిని మంగళవారం ఉదయం గౌరవప్రదంగా కలిసి అభినందనలు తెలిపిన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మహిళా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు శ్రీమతి పేడాడ రమణి కుమారి దంపతులు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *