10 రోజులపాటు లాక్ డౌన్ పొడిగింపు

రాష్ట్రంలో 10 రోజులపాటు లాక్ డౌన్ పొడిగింపు
సాయంత్రం 5 గంటల వరకు సమయం సడలింపు

సాయంత్రం 6 నుంచి ఉదయం 6 గంటల వరకు కఠినంగా లాక్ డౌన్.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *