అంతా నా ఇష్టం.. సీతయ్య..

న్యూస్4: విజయవాడ: విజయవాడ సిటీ లో ఓ పోలీస్ తన బండి పై దర్జాగా అంతా నా ఇష్టం అనేలా ఆర్టీఏ ఇచ్చిన నంబర్ AP 39 HH 0660 అయితే ఆయన బండిపై మాత్రం కేవలం 66 మాత్రమే పెద్దగా కనబడేలా బ్లాక్ బోర్డు పై సరిగ్గా అర్థం కాని స్పష్టత లేని బంగారపు సువర్ణ అంకెలను లికించి రాజ రధంలా జాయిగా వెళ్తుంటే రోడ్డు పై అంతా అతని వైపే చూస్తుంటే ఏమిటా వింత అని తీరా చూస్తే ఇది మన న్యూస్4 కెమెరాకు చిక్కిన బాగోతం.. పది మందికి రూల్స్ చెప్పే వారే ఇలా రూల్స్ పాటించక పోతే ఎలా అని వీక్షకుల నోట ఒకేసారి గుప్పు మంది వార్త.. బహుశా పోలీస్ ఆర్టీఏ స్పెషల్ అనుమతులు ఇచ్చి ఉంటదేమో అని మరి కొందరు హాస్యం వ్యక్తం చేశారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *