కరోనా పాపం ఊరికే పోలేదు.. షాకింగ్ లో చైనా

న్యూస్4అజ్: విండ్‌హోక్: ఆఫ్రీకా దేశమైమన నమీబియాలో కొత్త కరోనా చికిత్స సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరలై ప్రభుత్వానికి కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేస్తోంది. అవే..ఏనుగు లద్దెలు.. అవును! ఏనుగు లద్దేల ప్రభావానికి కరోనా గుడ్లు తేలేస్తుందని, రోగం చిటికలో నయమైపోతుందనే వదంతి ఒకటి సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతోంది. ప్రజలు కూడా దీన్ని…