22 అంతర్జాతీయ,26 జాతీయ అవార్డులు,మరెన్నో పతకాల పూజారి శైలజ ఇప్పుడు రోడ్డుపై

న్యూస్4అజ్: పూజారి శైలజ..!ఒక ఆడపిల్ల పద్నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం క్రీడాప్రేమికులకు పరిచయం అవసరం లేని పేరు..! 22 అంతర్జాతీయ అవార్డులు.. 26జాతీయ అవార్డులు.. మరెన్నో పతకాలు..! ఈ రోజున తినడానికి తిండి కూడా లేని పరిస్ధితిలో.. ఇదిగో… ఇలా రోడ్డున పడి, ఎవరైనా సాయం చేస్తారా అన్నట్లుగా కూర్చుని ఉంది.. ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించాలి.. సింధుకు…